Jak przeprowadzić konkurs na Facebooku?

  • jak przeprowadzić konkurs na facebooku

Organizacja konkursów na Facebooku przyciąga wielu nowych użytkowników serwisu i równocześnie reklamuje przy okazji markę. Zdecydowana większość firm decydujących się na taką formę promocji popełnia wiele błędów, które nie tylko są niezgodne z regulaminem platformy z której korzystają – w tym przypadku Facebook, ale również są niezgodne z prawem. Należy pamiętać, że organizator odpowiedzialny jest za treść i przebieg konkursu. W jaki sposób przeprowadzić konkurs, żeby nie narazić wizerunku firmy?

Najczęściej powielane błędy podczas organizacji konkursu:

Brak regulaminu

Każdy konkurs musi posiadać regulamin zawierający przynajmniej podstawowe informacje tj. kto jest organizatorem konkursu, datę: rozpoczęcia, zakończenia i ogłoszenia wyników oraz gdzie zostaną one ogłoszone, przewidziane nagrody, treść zadania konkursowego, ograniczenia (np. wiekowe) i inne warunki uczestnictwa w konkursie. Prawidłowo stworzony regulamin uchroni organizatora w sytuacjach niejasnych, dlatego warto by zawierał zapisy dotyczące np. praw autorskich czy inne chroniące przed oszustami.

 

Udostępnianie postu konkursowego jako jeden z warunków uczestnictwa w konkursie

Regulamin Facebooka jasno zakazuje wykorzystywania „prywatnych tablic” do celów konkursowych: „do przeprowadzania promocji nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”)”*.

 

Loterie/losowania

Aby móc przeprowadzić losowanie lub loterię należy pamiętać, iż ich organizacja wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, czyli:

  • zgłoszenia wniosku do Izby Celnej w celu uzyskania zezwolenia (decyzja może być wydana w okresie do 6 miesięcy).
  • uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości puli nagród.
  • utworzenia komisji konkursowej, w skład której musi wchodzić osoba z aktualnym świadectwem kwalifikacji Ministerstwa Finansów.

Brak takiego zezwolenia grozi karą dla organizatora oraz uczestników.

 

Brak zapisów zwalniających platformę z obowiązków organizatora

„Promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:

a. Pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

b. Informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.”*

 

Przykład: „Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.”

 

 

Jak przeprowadzić konkurs na Facebooku?

  1. Stwórz regulamin konkursowy zgodny z polskim prawem oraz regulaminem Facebooka
  2. Zachęć uczestników (klientów) do udostępnienia treści konkursowych/oznaczania znajomych w komentarzach czy na zdjęciach, zamiast określać to jako warunek konieczny.
  3. Jeśli nie posiadasz odpowiednich zezwoleń zrezygnuj z wyłonienia zwycięzcy przy pomocy losowania – wówczas nie narazisz siebie i uczestników na poniesienie konsekwencji prawnych.
  4. Uzyskaj od uczestników zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Pamiętaj o zapisach zwalniających platformę Facebook z odpowiedzialności.

 

* Regulamin usługi Strony na Facebooku (data ostatniej aktualizacji: 8 stycznia 2015 r.)