O CSR-rze słów kilka

  • csr

Definicja CSR, zgodnie z punktem widzenia Komisji Europejskiej to: „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Według wytycznych normy ISO 26000 to przede wszystkim odpowiedzialność organizacji wobec społeczeństwa i środowiska, prowadząca do zrównoważonego rozwoju. Czyli rozwoju, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, ale i perspektywicznie odnosi się do następnego.

Niezależnie od punktu koncentracji uwagi firmy na płaszczyznach: corporate (relacje z pracownikami, kwestie wewnętrzne), social (rozwiązywanie problemów społecznych), czy responsibility (zaawansowane działania, które kreują zmianę społeczną) wciąż na topie są przedsięwzięcia efektywne i wysokiej jakości. Jak twierdzi Paweł Rabiej, w artykule „O CSR-owych wyzwaniach firm w 2015 roku”* można wskazać na trzy wymiary wyzwań jakie niesie rok 2015:

po pierwsze jest to „(…) przesunięcie ciężaru działań CSR z firm na klientów. Oznacza to, iż klient będzie miał wpływ na realny kształt działań prowadzonych przez firmę. I zadaniem stojącym przed przedsiębiorstwami jest właśnie uwzględnienie głosu klienta,
po drugie (…) wyzwaniem będzie prowadzenie działań CSR w większych koalicjach na rzecz zmian, po trzecie jest to współpraca firm z administracją publiczną i transfer doświadczeń”.

Jako czwarte i ostatnie dodałabym autentyczność i szczerość działań CSR, które w moim odczuciu nie są rozumiane jako element PRu. Owszem, w ostatecznym rozrachunku kreują wizerunek firmy. CSR nie jest jednak pustym sloganem, wolontariatem pracowniczym podnoszącym znaczenie firmy, która z tych czy innych przyczyn etyczna i odpowiedzialna nie jest. Nie jest też CSR jednorazowym działaniem charytatywnym. Jest procesem, szeregiem działań powstałych w oparciu o określoną strategię. Jest w końcu świadomym kreowaniem i wpływaniem na rzeczywistość społeczną, a co z a tym idzie przyczynia się do zmiany postaw.

Prognozy na rok 2015 wskazują, iż kooperacja klient-administracja publiczna-przedsiębiorstwo stanie się nieodzownym elementem tworzenia i wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, przestrzeganie zasad CSR daje organizacjom nie tylko możliwość dialogu z akcjonariuszami, ale i realną szansę wpływania na zmianę społeczną. Dzięki temu powstaje relacja oparta za zaufaniu i szacunku, a zatem budowany jest wizerunek marki, która nie tylko komunikuje, ale i buduje dialog, społeczne zaufanie. Z pewnością znajduje to przełożenie na realizację strategicznych celów biznesowych, zdolność zatrzymywania i pozyskiwania pracowników, klientów. Czy jest więc CSR „kluczem” do sukcesu zarówno w wymiarze społecznym, finansowym, jak i biznesowym?

 

*http://www.proto.pl/aktualnosci/rabiej-o-csr-owych-wyzwaniach-firm-w-2015-roku