Public Relations

  • public relations

Czym PR nie jest.
Do powszechnego użycia weszło określenie PR. Co ono właściwe oznacza? Powiada się, że jak coś komuś wychodzi to ma „dobry PR”, jeśli coś nie działa to PR jest „słaby/zły albo czarny”. Niewielki odsetek ludzi kojarzy PR z długofalową komunikacją, zarządzaniem marką. Utożsamiany jest raczej z Media Relations. Wynika to między innymi z mediatyzacji współczesnego świata. Człowiek poznaje za pomocą mediów i one właśnie kształtują jego świadomość, jak i opinię publiczną.
W potocznym rozumieniu PR to również budowanie wizerunku organizacji, niekoniecznie reputacji. Społeczeństwo odbiera PR jako wycinek biznesu i marketingu, skorelowany z polityką – manipulowaniem informacjami. To znaczenie odsyła nas również do reklamy, mediów i propagandy.

Czym jest Public Relations

Public Relations jest dialogiem, długofalowym działaniem. Z jego pomocą budowane są kontakty, relacje i świadomość marki. Jest dbałością, to i owszem o reputację firmy, ale w kontekście i zawsze w odniesieniu do potrzeb interesariuszy. Dbałość o reputację wyraża się w między innymi w dbałości o społeczeństwo czy opinię publiczną. Kreowanie wizerunku umieściłabym na drugim planie. Jest nie tyle słownym kuglarstwem czy polityczną propagandą, a racjonalnym i „dopasowanym” do sytuacji (kryzysowej bądź nie) komunikatem, zaplanowanym w oparciu o strategię i trwającym w czasie. Posiada procesualnych charakter.

PR-owiec czyli kto?
PR-owiec to osoba zajmująca się prowadzeniem dialogu z grupą odbiorców z którymi firma może mieć korelację. Odbywa się to między innymi poprzez organizację konferencji prasowych, wywiadów, spotkań na przykład z mieszkańcami, publikowanie artykułów etc. Jest więc zadaniem PR-owca dbanie o reputację i wizerunek firmy (to najbardziej ogólny cel Public Relations). Dość utarte sformułowanie: „dobry PR zaczyna się wewnątrz firmy” nie straciło na znaczeniu. Dbałość o reputację firmy to również relacje z pracownikami, społecznością lokalną i  środowisko naturalne. Głównym i najważniejszym zadaniem PR-owca jest budowanie spójnego obrazu marki w świadomości odbiorców.

Jaki jest idealny PR-owiec? Przede wszystkim opanowany, odporny na stres, potrafi skomplikowane treści przybliżyć w sposób prosty i zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy. Powinien budzić zaufanie, łatwo nawiązywać relacje, działać w oparciu o strategię PR-ową, która pozwala dotrzeć do właściwych osób i we właściwy sposób.